پس از نصب نرم افزار صفحه ی زیر رو مشاهده میکنید
روی ثبت نام کلیک کنید تا وارد صفحه ی زیر بشین
اطلاعات درخواستی رو پر کنید
شماره موبایل خودتون به عنوان نام کاربری شماره موبایل دوستتون که نرم افزار رو به شما معرفی کرده به عنوان معرف * در صورتی که معرف ندارید این بخش رو خالی بگذارید رمز عبور نرم افزار کاتالوگ * طول رمز باید حداقل 6 کاراکتر باشه * تکرار رمز عبور نرم افزار کاتالوگ نام و نام خانوادگیتون
در صورت مشاهده پیام رمز کوتا است لطفا یه رمز حداقل 6 کاراکتری انتخاب کنید
بعد از ثبت نام به صفحه ی ورود برگردانده میشین. اینجا شماره موبایل و رمزتونو وارد کنید
بعد روی دکمه ی ورود کلیک کنید تا وارد برنامه بشین